جستجو |
------------------------------------------------
ثبت نام |
پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه شیعه شناسی
» آثار شیعه در سراسر دنیا پراکنده است که متاسفانه بخشی از آنها تخریب و بخشی دیگر در حال از بین رفتن است. این موزه تلاش دارد کلیه آثار مکتوب ، غیر مکتوب ، فرش ، سکه های اسلامی با نام و مهر شیعه ، ظروف سفالی ، نشانه های دولتی قدیم ، شمشیر ، حمایل ، و هر چیزی که منقش به آثار شیعی باشد را جمع آوری نماید.
فلسفه اجتماع | فقه اجتماعی (این نشریه در آینده منتشر خواهد شد)
» سال / شماره / این دو نشریه در آینده منتشر خواهند شد.
فصلنامه فلسفه اجتماع | فصلنامه فقه اجتماعی
» این دو نشریه در آینده منتشر خواهند شد.
-------------------------------------------------------------------
ماهنامه اخبار شیعیان، خبر و تحلیل شیعیان جهان
» فروردین و اردیبهشت 1392
-------------------------------------------------------------------
دوفصلنامه تخصصی-پژوهشی الاهیات اجتماعی
» بهار و تابستان 1389
-------------------------------------------------------------------
دوفصلنامه علمی-ترویجی بانوان شیعه
» بهار و تابستان 1390
-------------------------------------------------------------------
فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه‌شناسی
» زمستان 1391
-------------------------------------------------------------------
» در حال حاضر تنها برای دانشجویان رشته شیعه‌شناسی
-------------------------------------------------------------------
» Graham E. Fuller & Rend Rahim Francke
-------------------------------------------------------------------
» ابوذر کرم‌اللهی
-------------------------------------------------------------------
» سید مرتضی کاظمی
-------------------------------------------------------------------
» نفیسه فاضلی‌نیا
-------------------------------------------------------------------
» ترویج شیعه نیاز به کارشناسان آموزش دیده دارد
-------------------------------------------------------------------
» به منظور بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی شیعیان هند
-------------------------------------------------------------------
» با هدف یک دو و سه برگزار شد
-------------------------------------------------------------------
» با هدف مطالعه فرهنگی اجتماعی شیعیان تانزانیا
-------------------------------------------------------------------
» مؤسسه شیعه‌شناسی در سال 1378 به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به زندگی اجتماعی جوامع، جماعت‌ها، جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف شیعی جهان و نیز کمک به ارتقاء وضعیت سیاسی - اجتماعی آنها و تقلیل مشکلات و معضلات حیات اجتماعی و اقتصادی آنها تأسیس شده است. اعضای هیأت مؤسس و امنای این مؤسسه آقایان دکتر علی‌اکبر ولایتی، حجت‌الاسلام والمسلمین وحید احمدی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود تقی زاده داوری می‌باشند.
-------------------------------------------------------- ادامه
» شيعه شناسي به رشته اي اطلاق مي شود که به مطالعه شيعه به عنوان يک کل واقعي مي‌پردازد. از نحوه شکل‌گيري آن در تاريخ، از کيفيت بسط و گسترش آن در جوامع مختلف، از وضعيت فعلي آن در جغرافياي مسکون، از اصول عقيدتي، آموزه ها، آئين ها، معارف و علوم و دانش‌هاي اختصاصي آن بحث مي کند.
معاونت پژوهش معاونت آموزش انتشارات و فروشگاه میراث تاریخی شیعه
درباره موسسه اطلاع رسانی و روابط بین الملل راهنمای ... نشریات
© 2013 the institute for shiite studies. All rights reserved. No part of this site may be reproduced ithout our written permission
This web site is owned by the institute for shiite studies in Iran, Qom is located